Gıda Güvenliği Politikası

Çırağan Palace Kempinski İstanbul olarak;

Misafir memnuniyetini ön planda tutarak, misafir ihtiyaç ve beklentilerine yönelik üstün kaliteli ürünler sunmak için hammaddeden başlayarak, tüm süreç aşamalarında ve nihai üründe tüketici sağlığını en üst düzeyde tutarak kalite yönetim sistemleri ışığında ilgili yasa, tüzük ve uluslararası standartlara uymaktayız.

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin gerekliliklerini benimseyerek gıda güvenliği ile ilgili bütün tehlikeleri belirler, gerekli önlemleri alır ve kontrolleri sağlarız, üst düzey hijyen şartlarında en uygun ürünleri üretir ve hizmetleri planlarız.

Kendi konusunda eğitimli personel ile takım çalışmasına önem veren, bireysel ve grup başarılarının sürekli teşvik edildiği, böylelikle misafir beklenti ve ihtiyaçlarının üst düzeyde karşılandığı bir çalışma ortamı sağlarız.

Gıda Güvenliği Politikamız; Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri ışığında sürekli iyileştirme ve geliştirme mantığı ile hareket edip, tüm çalışanlarına bu bilinci aşılayan, ölçülebilir kalite parametreleri ile takip ve kontrol sağlayan, planlı ve çözüm odaklı yaklaşımı ile misafirlerin memnuniyetlerini en üst düzeyde karşılayan ve her geçen gün misafir beklentilerini daha da üst seviyeye taşıyantarzdahizmet verme anlayışı içerisinde bir kurum kültürü üzerine kuruludur ve misafir memnuniyeti odaklı anlayışa sahiptir.

GENEL MÜDÜR

As Çırağan Palace Kempinski Istanbul;

We comply with the relevant laws, regulations, and international standards in the light of quality management systems by keeping consumer health at the highest level, starting from the raw material, in all process stages and the final product, to offer superior quality products for guest needs and expectations, keeping guest satisfaction in the foreground.

By adopting the requirements of the Food Safety Management System, we identify all hazards related to food safety, take the necessary precautions, provide controls, produce the most appropriate products under high-level hygiene conditions and plan the services.

We provide a working environment that attaches importance to teamwork with trained personnel, where individual and group achievements are constantly encouraged. Thus, the expectations and needs of guests are met at a high level.

Acting with the logic of continuous improvement and development in the light of International Quality Management Systems, instilling these in all its employees, providing follow-up and control with measurable quality parameters, meeting the satisfaction of the guests at the highest level with its planned and solution-oriented approach and exceeding the guest expectations day by day. It is our Food Safety Policy to create a corporate culture within the understanding of serving.

GENERAL MANAGER

Alışveriş Sepeti